IP адреса серверов майнкрафт PE 1.1.2. Здесь вы найдете таблицу с серверами Майнкрафт PE 1.1.2.
MIMS.SU - 1.1.x
PE: v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
4 из 250
5
1
play.mims.su:19132
EasyMine 2
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
374 из 2019
2
0
chip.24serv.pro:16016
MineCent
PE: v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
21 из 75
2
0
pe.minecent.ru:11111
BloodMine 5
PE: v1.1.0.9,v1.1.0.55,v1.1.1,v1.1.2,1.1.3
65 из 150
0
0
bmpe.pw:19136
Lobby
PE: v1.1.0.9,v1.1.0.55,v1.1.1,v1.1.2
114 из 999
0
0
pe.scapemc.ru:19132
1.
HardPixel
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 990
0
0
51.38.103.218:12002
2.
Gaming Life
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 500
0
0
saint.mcpehost.ru:19101
3.
VASPMINE - 1.1.X
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
18 из 50
0
0
play.vaspmine.ru:19132
4.
AvalonCraft
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 400
0
0
play.avaloncraft.ru:19132
5.
DeltaMine
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
3 из 100
0
0
go.dmpe.ru:19132
6.
SkillMine
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
1 из 90
0
0
wasd.24serv.pro:12026
7.
id112289
PE: v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
55 из 75
0
0
Hypego.ru:19135