IP адреса серверов майнкрафт PE 1.3. Здесь вы найдете таблицу с серверами Майнкрафт PE 1.3.
XenonCraft.ru &g
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
64 из 200
16
0
Xenoncraft.ru:19132
выживание мини-игры SteepCraftPR0
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
34 из 100
16
0
GOmcpe.ru:19132
* MineCent *
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
18 из 50
15
0
145.239.227.150:11111
Minecraft PE Server
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
12 из 100
11
0
sky-land.tk:19132
CASESCRAFT
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
70 из 100
11
0
casesmcpe.ru:19132
1.
CREW COMMUNITY [1.8-1.12]
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
Сервер Offline
8
0
145.239.227.150:40150
2.
BloodMine #5
v1.1.0.9,v1.1.0.55,v1.1.1,v1.1.2,1.1.3
100 из 150
3
0
bmpe.pw:19136
3.
HorrorWorld
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
11 из 1000
3
0
play.hw-pe.ru:12160
4.
BEST-CRAF
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
36 из 300
1
0
bc-mine.ru:19132
5.
GreenWorld
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
Сервер Offline
1
0
crux.24serv.pro:12043
6.
Minecraft PE Server
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 100
0
0
play.pvpcraft.ru:19141
7.
World of Madness
v1.3
9 из 300
0
0
mc.madserv.ru:19132
8.
KingCraft 1.1.X
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
0 из 20
0
0
178.33.4.194:19865
9.
Bыживание и мини-игры SteepCraftP
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
1 из 110
0
0
GOmcpe.ru:19133
10.
Glimer World
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 100
0
0
51.255.141.213:19199
11.
LuckyMiner
v1.1, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3
Сервер Offline
0
0
212.22.93.34:25680
12.
TeamKind
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5,v1.1.7
0 из 2018
0
0
TeamKind.tk:19132
13.
ДОБРО ПОЖАЛО
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
Сервер Offline
0
0
crux.24serv.pro:12059
14.
dexsergame
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
0 из 180
0
0
chip.24serv.pro:12129
15.
BestWorld
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
1 из 10
0
0
xyz.mcpehost.ru:21016
16.
FURYCRAFT открыт
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
0 из 200
0
0
fury.24serv.pro:17132
17.
MineLex
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
1 из 200
0
0
145.239.227.244:19100
18.
Minecraft PE Server
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3,v1.1.4,v1.1.5
Сервер Offline
0
0
ghost.24serv.pro:12117
19.
jaresMine
v1.1.0, v1.1.1, v1.1.2, v1.1.3, v1.1.4, v1.1.5
0 из 100
0
0
play.jares.ru:19006
20.
MagicCraft
v1.1.0,v1.1.1,v1.1.2,v1.1.3
0 из 25
0
0
kraken.mcpehost.ru:21002